Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Specielle krav

For særlige fugekonstruktioner stilles følgende supplerende krav, der må detaljeres efter behov:

Altan-, basin-, gulv- og kanalfuger samt bro- og belastningsfuger
At fuger er opbygget således, at de sikrer, at fugekanter, kontaktflader og fugers overflader ikke beskadiges ved forekommende trafik eller tryk.

For brand- og lydtætning gælder, at konstruktionerne i praksis er identiske.

Brandtætning - specifikt 
I særlige tilfælde kan forsikringsselskaber eller myndigheder stille større krav end DS- kravene.

Lydtætning - specifikt 
Fuger med risiko for specielle kemiske påvirkninger
At fuger udføres af materialer, der tåler specielt forekommende kemiske påvirkninger, der må defineres i hvert enkelt tilfælde.

Fugers kontakt med levnedsmidler og drikkevand 
Fugematerialer, der anvendes i lokaler for levnedsmidler eller i beholdere for drikkevand, skal godkendes af de lokale sundheds- eller veterinærmyndigheder.

Leverandøren skal kunne dokumentere fugematerialets egnethed for kontakt med drikkevand og levnedsmidler.

Fugematerialer indeholdende svampehæmmende midler, f.eks. fungicid må ikke anvendes i fuger, der er i direkte kontakt med levnedsmidler eller drikkevand medmindre leverandøren kan dokumentere egnetheden.