Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Checkliste

 

Nr

 

Udbud

AB92

ABF

Tilbuds-giver

FSO Tekniske oplysninger

01

Hvem er opgavestilleren ? Bygherren, teknikerne eller entreprenør ?

 

 

 

 

02

Hvad er ”fast tid og pris” ?

 

 

 

03

Er der krav om kvalitetsstyring ?

 

 

 

04

Hvordan er betalingsforhold og sikkerhedsstillelse ?

 

 

 

05

Er der en udbudsplan ?

 

 

 

06

Kan der blive tale om `særlige vinterforanstaltninger` ?

 

 

 

07

Er det nødvendige mandskab til rådighed på det aktuelle tidspunkt ?

 

 

 

 

08

Kan materialerne leveres ?

 

 

 

 

09

Skal der medregnes kørepenge og evt. andre tillæg ?

 

 

 

 

10

Hvilke tilkørsels- og adgangsforhold kan forventes ?

 

 

 

 

11

Stillads, evt. højdetillæg ? Lift, stigearbejde og stigetillæg ?

 

 

 

 

12

Hvilke fugekategorier og typer forekommer ?

 

 

 

13

Projekterede fugebredder, tolerancer og længder ?

 

 

 

14

Hvilke kontaktflader og forbehandlinger ?

 

 

 

15

Projekterede fugeprofiler, fugemasser, fugeunderlag, primere, affedtningsmidler mv. ?

 

 

 

16

Er det foreskrevne korrekt under de givne forudsætninger ?   

 

 

 

17

Ønskes der afgivet tilbud på alternative materialer og konstruktioner ?

 

 

 

18

Skal der tages forbehold ud over FSO`s standardforbehold ?

 

 

 

19

Er der andre forhold, som skal afklares ?

 

 

 

20

Særlige krav til materialer eller arbejdsudførelse ?