Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ordforklaring

FAQ

 • Adhæsion

  Vedhæftning til kontakt- og hæfteflader

 • Affedtningsmiddel

  Middel til affedtning af f.eks glas, metal- plastoverflader, klinker og fliser.

 • Afsmitning/skørter

  Den afsmitning af fugemasse, der ses udenfor fugens hæfteflader efter færdig glitning - billeder

 • Anvendelsestid

  Se åbningstid

 • Bagstop

  Rundt polyethylen skumplast med lukkede celler, der bestemmer fugedybden, og fugens geometri, og sikrer, at fugemassen ikke hæfter på 3 sider

 • CE Mærkning af fugemasse

 • Dampspærre

  Et lufttæt lag (indvendig klimaskærm) der forhindrer fugttransport i dampform i at trænger ind i en bygningskonstruktion.

 • Dimensionering af fugebredde

  Fugebredden skal til enhver tid dimensioneres således at fugen kan optage de bevægelser der forventes i fugen, dog min. 6 mm. og maks 40 mm.

 • Dræn

  En åbning i fugen, der sørger for ventilation, og udleder evt kondens fra trykudligningskammer.

 • Elastisk

 • En-komponent

  Et færdigblandet materiale

 • EPDM

 • Et-trinsfuge

  Fuge med tætning i ét trin og hvor trykfaldet sker over fugen

 • Fals

  • En (synlig) side af en mur-/vægåbning (vindues- eller dørfals) eller
  • en fordybning i forsiden af en karm (og eventuelle lod- eller tværposter), som glas eller fyldninger monteres i eller vinduesramme/dørblad lukker ind i (karmfals) eller
  • en fordybning i forsiden af en ramme (og eventuelle sprosser), som glas eller fyldninger monteres i (rammefals).
 • Forsegling

  En simpel fuge under 6 mm., der ikke ydes garanti på.

 • Forskydning

  Bevægelse mellem 2 bygningsdele, lodret og vandret

 • Fuge

  Se afsnittet hvad er en fuge?

 • Fugebevægelse

  Udvidelse eller sammentrykning af fugens bredde

 • Fugebredde

  Afstanden mellem hæftefladerne.

 • Fugebund

  Se bagstop

 • Fugedybde

 • Fugeisolering

  Udføres med isolering eller fugeskum

 • Fugemasse

  Betegnelse for de forskellige typer fugemasser der anvendes i byggeriet. 

 • Fugeskum

  Ekspanderende skum der anvendes til isolering af fuger i betonelementer.

 • Fugeslip

  Svigt i vedhæftningen mellem fugemateriale og hæfteflade

 • Fugesvigt

  Fugeslip, brud på fugen eller nedbrydning

 • Fugeunderlag

  Se bagstop

 • Glitte

  At glatte fugens overflade

 • Glittestriber

  Spor – striber i fugen efter fugepind ved færdig glitning. Glittestriber træder mere tydelig frem ved mørke fuger, som antrazit og sort, samt tilbagetrukne fuger.

 • Glittevæske

  Den væske/glittemiddel, der anvendes til  glitning, dvs. udglatning af fugemassens overflade, så den fremstår jævn og glat.

 • HM

  Betegnelse for høj modul fugemasse i henhold til ISO 11600, klassificering, der anvendes til CE mærkning af fugemasse – link til ISO 11600 oversigt.

 • Hæftebryder/klæbebryder

  Fagudtryk, der anvendes for materiale der forhindrer fugemassen i tre-punkts vedhæftning, f.eks bagstop, slipmiddel, PE-tape,  nådde tape, sand.

 • Hæfteflade

 • Hærdetid

  Den tid der går fra fugemassen er påført til den er gennemhærdet.

 • Karm

  De omkransende dele af et dør- eller vindueselement (overkarm, sidekarme og bundkarm).

 • Klimaskærm

  En facadefuge er en del af udvendige klimaskærm

 • Kohæsion

 • Komprimeret fugebånd

  Forkomprimeret tætningsbånd, der efter montering ekspanderer og giver en effektiv tætning og en permanent diffusionsåben elastisk fuge.

 • Kontaktflade

 • Levetid

  Den forventede holdbarhed på fugen

 • LM

  Se beskrivelse HM

 • Plastisk fuge

  Hindedannende fugemasse der aldrig gennemhærder.

 • Plastoelastisk

  Fugemasse med begrænsede elastiske egenskaber >12,5%

 • Porøs

  En hæfteflade, der har en sugende eller afsmittende overflade. Disse hæfteflader bør oftest primes.

 • Primer

 • Ramme

  En - som regel - oplukkelig del af et dør- eller vindueselement, hvori der monteres glas eller fyldninger.

 • Regnskærm

  Udvendig fuge i to-trins fuge.

 • Slipliste

  F.eks. en EPDM-profil fra bundstop

 • Slipmiddel

  Et middel der forhindrer fugen i at hæfte på den tredje flade, bundfladen

 • Sliptape

  Anvendes som hæftebrydende fugeunderlag, når der er for lidt plads til normalt fugeunderlag

 • Studsfuger/lejefuger

  En mørtelfuge mellem mursten der ikke er fuget til forkant.

 • Sålbænk

  En skråstillet byggemateriale under bundkarmen på den udvendige side af et vindueselement, for at lede regnvand ud til afdrypning foran den underliggende mur/vægkonstruktion.

 • To-komponent

  Fugemasse, der består af en base og en hærder

 • To-trinsfuge

  Fugekonstruktion med tætning i to-trin, i to adskilte lag med trykudligning bag udvendig regnskærm og fuldstændig tæt indvendig fuge. 

 • Topforsegling

  Skråstillet/trekants fuge mellem glas og glasliste.

 • Tre-punkts vedhæftning

  Fugemassen hæfter på tre falder. Det skal forhindres, og sikres ved montering af hæftebryder, f.eks bagstop, slip tape, sand.

 • Trykudligningskammer

 • Vandnæse (dryprille)

  En rille på undersiden af en vandret liste, karm eller plade, der skal hindre, at vand kan løbe tilbage fra forkanten.

 • Vedhæftning

  Adhæsion til hæfteflade

 • Ventileret

  En facadefuge med ventileret dræn.

 • Åbentid

  Arbejdstid med fugemassen, før den danner skin.