Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Underlag

Bagstop for fugemasse
Bagstop anvendes i en fugekonstruktion som underlag for fugemasse. Bagstop skal sikre at fugemassen ved anbringelsen har modhold i tilstrækkelig grad til, at fugemassen kan trykkes i fast kontakt med hæftefladerne i fugen og til, at fugen opnår korrekt dimension og tværsnit.  Bagstop skal desuden danner hæftebrydende underlag, så fugemassen kun hæfter på to sider

Bagstop leveres som:

EPDM-cellegummi,
der har lukkede celler, og leveres som rørformede profiler med afstivede diagonalkryds i de større dimensioner. 

Polyethylenskum, der har lukkede celler og overfladehud. Bagstop af Polyethylenskum leveres i cirkelrunde tværsnit med eller uden centerhul (hulrum). 

Polyetherskum, der har åbne celler, og leveres både i cirkulære og rektangulære tværsnit.

Rektangulært tværsnit anvendes fortrinsvis i forbindelse med plastiske og plastoelastiske fugemasser.

Cirkulært tværsnit kan anvendes til elastiske fuger som et alternativ til bagstop med lukkede celler, forudsat at der ikke er risiko for fugtophobning i bagstoppet, fx ved renovering af vinduesfuger i gamle facader af diffusionsåbne teglsten.

Densiteten af Polyetherskum skal være større end 20 kg/m³.

Polyesterskum,
der ligeledes har åbne celler, leveres også i både cirkulære og rektangulære tværsnit.

Polyesterskum har samme egenskaber og anvendelse som Polyetherskum og skal have samme densitet. 

Krav til Bagstop
Bagstop skal være:

 • Korrekt dimensioneret, 
  - så der opnås tilstrækkeligt modhold og korrekt fugetværsnit
 • Fleksibelt,
  - så det kan følge bevægelser mellem kontaktfladerne
 • Forligeligt med kontaktfladerne,
  - så der ikke opstår en nedbrydning af hæftefladerne
 • Forligeligt med fugemassen,
  - så der ikke opstår en kemisk nedbrydning af fugen
 • Blødere end den afhærdede fugemasse, 
  - så fugen ikke deformeres ved bevægelse

Udførelse:

 • Bagstop skal placeres i en sådan dybde fra forsiden af færdig fuge, at fugedybden (fugemassens tykkelse) bliver korrekt i forhold til fugebredden.Se mere herom under de enkelte fuger i fugeguide

 • Ved udførelse af ELASTISKE fuger skal bagstop så vidt muligt have cirkulært tværsnit, så hæftefladerne på fugens sider opnår større dybde end fugetykkelsen midt på fugen. Kvadratisk tværsnit kan dog anvendes, hvis de fysiske forhold nødvendiggør det.

 • Ved udførelse af PLASTISKE fuger skal bagstop være rektangulært så fugemasse får samme dybde (tykkelse) i hele fugens bredde. Polyetherskum eller polyesterskum kan dog anvendes med cirkulært tværsnit, forudsat fugedybden på det tyndeste sted overholder dimensioneringsreglerne.

 • Bagstop skal i alle tilfælde være ca. 20-25 % større end aktuel fugebredde for at opnå tilstrækkeligt modhold ved anbringelse af fugemassen.

 • Ved diffusionstætte facader (beton o.l.) skal udvendige fuger altid ventileres, enten ved tilbagetrukken bundfuge eller ved montering af drænrør højst 150 mm fra hhv. top og bund i lodrette fuger, og ved fugehøjder over 2,4 m for hver 1,2 – 1,6 m

Sliptape
Sliptape er en selvklæbende tape, som fugemasser ikke hæfter på. De fås i forskellige bredder og anvendes, hvor der fx på grund af utilstrækkelig fugedybde ikke er plads til almindeligt underlag.

Slipliste
Sliplister er udført af EPDM-gummi som fugemasser ikke hæfter på. Det er typisk en halvrund eller hvælvet profil med selvklæbende bagside. De anvendes, hvor der ikke er plads til almindeligt underlag, og hvor fugen skal udføres med konkavt fugetværsnit.

Sand, fibre og granulat
Ovntørt sand 
Ovntørt sand kan anvendes til gulvfuger. Der bør mindst anvendes 2 forskellige kornstørrelser for at sikre, at sandet komprimeres korrekt. Der henvises til leverandørinformation. 

Brandsikrende underlag
Materialet til brandsikrende underlag er baseret på keramiske fibre.

Det anvendes i særlige tilfælde, hvor der stilles krav om det. Der henvises til leverandørinformation.