Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Deklaration

Krav til mærkning, kodeangivelser mv.
De enkelte produkter er underkastet myndighedskrav til klassificering, emballering, marketing, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt til danske særregler for kodenummerering. 

FSO`s leverandørmedlemmer kodenummererer samtlige fugemasser også i de tilfælde, hvor der ikke er krav til sådan, derved undgås unødige diskussioner på byggepladsen om produktets sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold.

Klassificering mv.
Oplysninger om produkters egenskaber og sammensætning anføres på henholdsvis tekniske datablade, sikkerhedsdatablade (Arbejdshygiejnisk leverandørbrugsanvisninger) og på emballager. For fugemasser anfører FSO`s leverandørmedlemmer klassifikation efter ISO 11600 Det er ikke fundet formålstjenligt at anbefale en fælles skemaform for produktbeskrivelse. Som minimum anføres dog følgende:

Materialedata Prøvningsresultater 

1

Produktets anvendelsesområde 2

Fugemasse svarende til ISO- klasse

opfylder ISO-11600 klasse

3

Bindemiddel - Fugemassetype4

1-, 2- eller fler- komponent fugemasse5

Brugstid for 2- eller fler- komponent fugemasser6

Brugstemperatur, højeste og laveste, angivet i ° C7

Temperaturbestandig for den færdigt udførte fuge, angivet i °C8

Konsistens (pastøs, selvudflydende, eller lign.)9

Svind ved afhærdning, angivet i %10

Farver11

Støvtør (skindtid) efter antal timer ved antal °C og antal % RF12

Gennemhærdet i antal mm dybde efter antal timer/dage ved antal °C og antal % RF13

Hårdhed angivet i °Shore A ved antal °C14

Anbefalet glittevæske15

Anbefalet rensevæske til afrensning af hæfteflade og fjernelse af overskydende materiale og værktøj16

Andre forhold og begrænsninger

Andre prøvningsresultater


Miljøkrav, leverings- og opbevaringsforhold
 

 

Fugemasser

Primere

Affedtningsmidler

1

Kodenummer

2

Mærkining

3

Forholdsregler ved brand

4

Forholdsregler ved spild og bortskaffelse

5

Kemikalieaffaldskort

6

Leveres i emballager, størrelse og type angives

7

Lagerholdbarhed, i min. antal mdr. ved opbevaring ved antal °C

8

Sikkerhedsforhold ved oplagring

9

Andre forhold

På de enkelte datablade mv. anvendes kun de for produktet relevante positioner.