Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Affedtningsmidler

Affedtningsmidler anvendes til affedtning af overflader af glas, metal og plastoverflader, men kan også anvendes på overflader af træ, tegl, beton, stål, som foreskrevet af fugemasseleverandøren.

Affedtningsmidlet skal være foreneligt med hæftefladen og må ikke beskadige, misfarve eller nedbryde denne. Afhængig af overfladens temperaturforhold kan fordampningen af affedtningsmidlet variere, på kolde flader vil fordampningen ske langsomt, på varme flader vil fordampningen ske hurtigt.

Vandige affedtningsmidler bør som udgangspunkt ikke anvendes under + 5°C. Da opløsningsmiddelholdige affedtningsmidler kan indeholde lavt kogende væske(r) skal arbejdsmiljøforholdene iagttages nøje.

Affedtningsmidler har ofte indhold af opløsningsmidler, hvorfor der skal tages særlige forholdsregler under arbejdets udførelse.