Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fejlfinding

Fugesvigt og andre fejl

Når der forekommer fugesvigt eller andre problemer med fuger, må der foretages en registrering af fugerne, fugernes tilstand og gennemføres en analyse af årsagerne til problemerne.

Svigt, fejl og mangler kan skyldes selve fugen eller forhold i de omgivende bygningsdele.

Registreringen kan foretages med udgangspunkt i et tilstandsvurderingsskema for fuger, som bør foreligge ved fugeentreprisens aflevering eller ved påtegning på tegningsmateriale, f.eks. opstalter eller planer. I ældre sager kan skemaet anvendes til notater om de søgte oplysninger.

Mulige skadeårsager i forbindelse med selve fugen 
 

Skade

Skadeårsag

 Tidspunkt for konstatering (år)

Fugeslip 0-fejldimensionering

dårlige eller uhensigtsmæssige kontaktflader

dårlig afrensning af kontaktflader

fugt i kontaktflader ved arbejdsudførelse 

konstant fugtige kontaktflader

forkert eller manglende primning

forkert eller manglende fugeunderlag

overfladebehandling (formolie, curing, maling, imprægnering)

forkert materialekombination

materialefejl 

Kohæsionsbrud0-fejldimensionering 

materialefejl

vandalisme eller påført skade 

Overfladefejl0-skimmelsvamp

tilsmudsning 

Overfladekrakelering UV-bestråling

5-25vejrlig

0-

 

Misfarvning1-nedbrydning pga. manglende rengøring

blødgørervandring fra omgivende materialer

kemiske påvirkninger
Mulige skadeårsager omkring fugen
Fugeskader skyldes sjældent en enkelt fejl, men kan ofte henføres til en kombination af fejl. De hyppigst forekommnede fejl er

  • svigt i vedhæftning
  • uhensigtsmæssigt fugetrværsnit
  • underdimensionering af fugebredde
  • bevægelser, der er større end fugen kan optage
  • sætninger i omgivende bygningsdele
  • svigt eller skader i omgivende eller tilstødende bygningsdele
  • nedbrydning af materialer
  • uforlignelighed mellem fugemasse og hæfteflade


Hvordan afhjælpes skaderne?
Afhjælpningen kan efter skadernes omfang være reparation af enkeltskader eller udskiftning af alle fuger, og det kan være nødvendigt at reparere eller udskifte omgivende bygningsdele.

Før man påbegynder arbejdet, må problemerne vurderes samlet.

Det anbefales at skifte hele forløb, f.eks. fra et hjørne til et andet, frem for punktvis reparation.